FigyelmeztetésHogy találtál rá az oldalra?
A kezdetektől ismerem a termékeket
Interneten böngészve
Újságban láttam hirdetésben
Barátoktól, ismerősőktől hallottam róla
Pólót, pulcsit vásároltam koncerten
Pólót, pulcsit vásároltam üzletben
Szavazás állása

 

1897. január 6. Szálasi Ferenc születésnapja

Szálasi Ferenc Magyarország nemzetvezetője, a nemzetiszocializmus magyar élettérre kidolgozott ideológiájának, a hungarizmusnak  megalkotója, 1897. január 6-án született Kassán. Az ifjú Szálasi a  családi hagyományokat követve katonai pályára lép és iskoláit 1915-ben hadnagyi rendfokozattal, átlagon felüli teljesítménnyel fejezi be. Részt vesz az I.világháború harcaiban, 36 hónapot szolgál a fronton és a háború végén, mint főhadnagy rohamzászlóaljat vezet az ellenség állásai ellen. Az elveszett háború után is képzi magát,  tovább menetelve a katonai ranglétrán, 1925-ben a vezérkar tagja lesz. Kiváló képességekkel rendelkezik, beosztottjai felnéznek rá, tiszttársai elismerik olvasottságát, műveltségét és hadászati ismereteit. Szálasi Ferenc neve a vezérkarban összefonódik a becsületességgel, puritánsággal és az igazmondással. 1933-ban 36 évesen vezérkari őrnaggyá léptetik elő. Ekkor már rendszeresen ír politikai dolgozatokat és azokat mint a vezérkar központi alakja meg is vitatja tiszttársaival. Miután megjelenteti elképzeléseit A magyar állam felépítésének terve című kiadványában, választania kell: Katona marad aki nem politizál, vagy politikai pályára lép és megválik az egyenruhától. 1934 végén kéri nyugállományba helyezését, majd 1935 tavaszán megalakítja a hungarizmust képviselő Nemzet Akaratának Pártját, a NAP-ot. A hungaristák szemben állnak a nemzetellenes eszmékkel, a liberalizmussal és a kommunizmussal, valamint rávilágítanak a Horthy rendszer hibáira is. Célul tűzik ki a hatalom megszerzését és egy új rendszerváltással a hungarista állam felépítését. Ezzel a rendszer célkeresztjébe kerülnek, példátlan üldöztetés veszi kezdetét a magyar nemzetiszocialisták, a nyilasok ellen. A NAP-ot feloszlatják és Szálasi ellen több per indul. A hungarista mozgalom azonban tovább erősödik és összefogással újabb pártalapítások következnek. Az 1935-ben megjelent Cél és követelések után 1938-ban az Út és Cél című munka foglalja össze Szálasi elképzeléseit. A Horthy rendszer nem tudja elviselni a hungaristák folyamatos előretörését és lesújt az eszmére. Szálasit három év fegyházra ítélik és a szegedi Csillag börtönbe zárják. Az újabb betiltásra válaszul megalakul a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom, amely az 1939-es választásokon minden gáncsoskodás ellenére kiválóan szerepelve 25%-os eredményt ér el, így második lesz a kormánypárt után. Egy új igazságosabb Magyarországban bízva és Adolf Hitler nemzetiszocializmusa által rövid idő alatt jóléti állammá felemelkedett Német Birodalom példáját látva, elnyomott és megalázott magyar munkások és parasztok százezrei adják szavazataikat a hungaristákra. Szálasi 1940-ben két év raboskodás után amnesztiával szabadul és újra a mozgalom élére áll. A háború kiszélesedésével a hatalom állandó nyomás alatt tartja a nyilasokat és korlátozza tevékenységüket. A mozgalom csak a megfelelő alkalomra vár az ország vezetésének megszerzése és a kétkulacsos politikát folytató elit eltávolítása érdekében. Szálasi Ferenc csak 1944 október közepén kerül hatalomra miután  Horthy Miklós kormányzó és klikkje fegyverszünetet kér a Szovjetuniótól, a magyar honvédeket pedig eddigi szövetségesei ellen akarja fordítani a kiugrással. Ekkor már az ország jelentős részét elfoglalja a nyugati demokráciák szövetségese a bolsevik Vörös Hadsereg. A nemzetvezetővé választott Szálasinak és kormányának az elkövetkező fél évben, a német szövetségessel közösen, a magyar hazát és Európát védelmező, szenvedésekkel teli harc marad csak osztályrészül a kommunista hódítók ellen.

 

Ugrás a lap tetejére
Indulás: 2008.05.02Bodnarhonlap.hu